Vad är franchising?

Det är ett färdigt affärskoncept med en redan testad fungerande affärsidé. Med ett sådant koncept slipper du gå igenom de svårigheter och misstag som många nya företagare tvingas gå igenom till följd av bristande erfarenhet.

Ett koncept som kanske redan har ett välkänt varumärke med en väl inarbetad kundkrets. Detta är några av de fördelar som finns med franchising. Går du i tankarna att starta ett eget företag kanske franchise är något för dig!

1/3 av alla nystartade företag avslutas inom ett år!

0,5% av alla franchisebolag gjorde det…

källa:HUI

Franchising

Franchising innebär kortfattat att någon (franchisegivaren) har en framgångsrik affärsidé och ett affärskoncept som andra erbjuds att ta del av. Franchising uppstår när franchisegivaren hyr ut eller upplåter rätten till sitt varumärke och sina driftsmetoder till en eller flera fristående franchisetagare. Det koncept franchisegivaren har utvecklat skall användas genomgående i hela franchisekedjan för att skapa enhetlighet och stordriftsfördelar. Franchising är ingen juridisk definition utan främst ett företagsekonomiskt begrepp.

Franchisesystem

Ett franchisesystem består av en franchisegivare och ett antal franchisetagare. Dessa samarbetar mot gemensamma mål men är juridiskt fristående. Det innebär att du som franchisetagare svarar för den dagliga driften av din verksamhet och dina egna resultat. Franchisegivaren och servicekontoret sköter i sin tur vidareutbildning, rådgivning, kvalitetskontroll, marknadsföringsstrategier etc.

Enhetligt koncept

Att vara franchisetagare innebär att du ingår i ett system och ett kontraktsbundet samarbete tillsammans med en franchisegivare. Du får då tillgång till ett genomarbetat koncept och rätten att få sälja varor eller tjänster under franchisegivarens varumärke. Som franchisetagare driver du sedan en egen verksamhet under ett gemensamt namn och med ett koncept som kontrolleras av en franchisegivare.

Franchisekonceptet innefattar franchisekedjans varumärke, affärsidé, driftsrutiner etc. Konceptet har utvecklas genom erfarenhet och tester för att skapa en så idealisk form för verksamhetsdriften som möjligt. Du arbetar tillsammans med franchisegivaren och andra franchisetagare i samma kedja enligt konceptets gemensamma och enhetliga identitet. Ett av skälen till denna enhetlighet är att en tydlig profil normalt skapar framgång på marknaden. Identiteten skall vara genomgående för hela systemet och synas i allt från inredning och sortiment till företagspolicy och kundbemötande. Att ha ett färdigt koncept innebär också att franchiseföretaget lätt kan dupliceras. Denna enhetlighet är positiv både för kunden, för dig och för hela systemet. Kunder vet vad de har att förvänta sig när de kommer till ett franchiseföretag oavsett om de skall köpa hamburgare eller framkalla foton. Du får tillgång till ett fungerande koncept som kan göra dig till en framgångsrik företagare och franchisegivaren har i sin tur möjlighet att bredda sin distribution och att se sin affärsidé att växa.

I grunden är franchising ett väl utvecklat samarbete mellan två parter. Tillsammans ska ni hela tiden utveckla och förbättra det övergripande konceptet. Utan samverkan mellan dig som franchisetagare och din franchisegivare faller hela idén med franchising. Att vårda detta samarbete är därför grundläggande för er båda. Samarbetet är avtalsbundet med både rättigheter och skyldigheter. Varje avtal som skrivs mellan givare och tagare har olika innebörd och det är därför omöjligt att ge en heltäckande bild av vilka ekonomiska förutsättningar och vilka rättigheter och skyldigheter som ingår. Reglerna kan bland annat gälla ett bestämt sortiment, marknadsföring eller dagliga rutiner.

Frihet, rättighet och privilegium

Begreppet franchising kommer ursprungligen ifrån latinets franco vilket betyder frihet, rättighet eller privilegium. Systemet med att använda fristående försäljare för att bredda sin distribution och öka sin försäljning föddes redan under medeltiden. Men då kallades säkert systemet för något annat än just franchising. Grundtanken lever kvar än idag men mycket har hänt sedan dess. Franchising är ett internationellt begrepp och en internationell förteelse. Pionjärland inom modern franchising blev USA där genombrottet kom med företaget General Motors år 1898. General Motors började med att anlita handlare som köpte rätten att sälja företagets produkter utan att General Motors själva behövde investera ekonomiskt i handlarnas verksamhet. Detta affärssätt visade sig mycket framgångsrikt och idén spred sig snabbt över hela världen. I Sverige startade franchising på 30-talet. Då använde sig företag som Anticimex och Husqvarna av lokala skadedjursbekämpare eller symaskinförsäljare runt om i landet i ett system likt dagens. Begreppet franchising kom till Sverige först i början av 70-talet då affärskedjor som 7-Eleven och McDonald´s etablerades här. Idag finns franchising i stort sett inom varje bransch.