• Svenska husbilsutvecklingen

    vi vill ha frihet!!

Källa: Husvagnsbranschens Riksförbund

Marknaden

Husbilsmarknaden har en fantastisk utvecklingskurva! Den har mer än fördubblats på 10 år!

När hela världen fick en lågkonjunktur 2009, så fick även husbilsbranschen ett hack i kurvan, men inte värre än att marknaden återhämtade sig snabbt!

Camping

Hela fritidsmarknaden har en mycket positiv trend. Ser man på antal gästnätter på camping platser så talar det sitt tydliga språk. Det finns inget i prognoserna som tyder på en vikande trend på många många år.

Källa: SCR Svensk Camping är bransch- och marknadsorganisation för Sveriges camping- och stugföretagare.

Källa: Husvagnsbranschens Riksförbund

Husbilar på camping

Allt fler av husbilsägare övernattar på camping! Dock så är den absolut största ökningen för husbilsägare att övernatta på ställplatser och rastplatser. Tyvärr så finns det ingen bra statistik på detta ännu.